Point To Point Constraint: constraint_type

constraint_type
 • Returns the constraint type

Return Type:
 • integer
Constraint Type:
 • 0 = No Constraint
 • 1 = bge.constraints.POINTTOPOINT_CONSTRAINT
 • 2 = bge.constraints.LINEHINGE_CONSTRAINT
   
 • 3 = bge.constraints.ANGULAR_CONSTRAINT
   
 • 4 = bge.constraints.CONETWIST_CONSTRAINT
 • 11 = bge.constraints.VEHICLE_CONSTRAINT
 • 12 = bge.constraints.GENERIC_6DOF_CONSTRAINT (6 Degrees Of Freedom)
Sample Code

################  get the constraint type

# import bge
import bge

# get current scene
scene = bge.logic.getCurrentScene()

# get object list
objList = scene.objects

# get object named Cube_Green
obj1 = objList["Cube_Green"]

# get object named Cube_Red
obj2 = objList["Cube_Red"]

# want to use a point to point constraint
constraintType = 1

# get obj1 physics ID
obj1_ID = obj1.getPhysicsId()

# get obj2 physics ID
obj2_ID = obj2.getPhysicsId()

# Use front bottom right corner of obj1 for pivot point
pointPos_x = 1.0
pointPos_y = -1.0
pointPos_z = -1.0

# create a point to point constraint
cube_PtoP = bge.constraints.createConstraint( obj1_ID, obj2_ID, constraintType,

pointPos_x, pointPos_y, pointPos_z )

 
# get the constraint ID
type = cube_PtoP.constraint_type